Metingen onderwatertalud zwemzone

Veiligheidsonderzoeken bij zwemlocaties in oppervlaktewater is een jaarlijkse terugkerende wettelijke verplichting vanuit de Wet hygiëne veiligheid, badgelegenheden & zwemgelegenheden (Whvbz) . Bij elke officiële zwemlocatie is een dergelijk onderzoek niet alleen bij wet verplicht, maar ook noodzakelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Van een officiële zwemlocatie mag de burger verwachten dat het ook een op veiligheid gecontroleerde locatie is. In de zwemzone van een officiële locatie is het van belang dat de hellingshoek van onderwatertalud niet te steil is en er geen plotselinge diepteverschillen (kuilen en gaten) zijn.

Het goed en volledig in kaart brengen van het onderwatertalud van de zwemzone is een essentieel  onderdeel van het veiligheidsonderzoek. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of het onderwatertalud veilig is voor ongeoefende zwemmers.

Het in kaart gebrachte onderwatertalud geeft tevens de mogelijkheid om exact te bepalen waar eventuele aanpassingen moeten worden aangebracht. Van een onderwater talud neem je dus zoveel breedte richting raaien als nodig is tot aan 1.50 meter en een aantal referentie dwarsprofielen om de totale hellingshoek te bepalen.

1Zevenhuizerplas Strand Noordwestzijde-01

Zwemwater Diepteprofiel

Brielsemeer1

Zwemwater Diepteprofiel

houtrib

Zwemwater Diepteprofiel

Met behulp van een radiografische peilboot worden de metingen verricht voor het onderzoek naar onderwatertaluds. De Peilboot is gekoppeld aan een trailerboot die is voorzien van een single Beam sonar met een downscan en sidescan optie. De peilboot werkt op Electra en heeft geen schadelijke uitstoot.

Met de radiografische peilboot kunt u op plaatsen meten waar het met een gewone boot door de grote of diepgang niet mogelijk is .

Met de peilboot worden de raaien gevaren binnen de zwemzone tot een diepte van 1.50 meter en een aantal raaien na deze diepte voor een overzichtelijker beeld van het onderwatertalud. Door het verwerken van deze gegevens ontstaat een bathymetrische kaart. Doormiddel van de bathymetrische kaart kunnen de dwarsprofielen worden gemaakt voor het bepalen van de hellingshoek. Als er een drijflijn aanwezig is, op welke diepte bevindt de drijflijn zich of waar plaats ik de drijflijn? De drijflijn kan op basis van GPS worden ingetekend. Deze gegevens verwerken wij tot een duidelijk overzicht.

AlmereSilverstrand1-02